Mit jelent a STEM oktatás?

A STEM egy betűszó, mely a következő angol szavak kezdőbetűiből rövidült:

 • S = Science, vagyis természettudomány
 • T = Technology, azaz technológia
 • E = Engineering, vagyis mérnöki tudomány
 • M = Maths, azaz matematika

A minket körülvevő világ működését megismerni az egyik legizgalmasabb kihívás minden kisgyermek számára. De vajon hol, mikor és miért vész el ez a természetes lelkesedés?

Miért igen alacsony a természettudományos tárgyak iránti érdeklődés a magyar iskolákban?

Miért „mumus” sok gyerek számára a matematika, a fizika, a kémia vagy a biológia?

Miért jelentkeznek még mindig kevesen a különböző mérnöki és természettudományos szakokra?

Ezen a helyzeten segít a STEM: egy integrált, gyakorlat és élmény alapú természettudományos oktatási módszer, melyet a világ sok országában már kisgyermek kortól sikeresen alkalmaznak.

Hiánypótló az itthoni oktatásban is!

De mit is jelent a STEM oktatás?

A STEM a természettudományt, a technológiát, a mérnöki tudományt és a matematikát integráló, élmény alapú oktatási módszer. Egyszerre több nézőpontból vizsgálja a környező világot, és elsősorban a gyakorlati tanulásra helyezi a hangsúlyt. A STEM oktatás kulcsa a kritikus gondolkodás, a logikai elemzés, a kutatás és a projekt alapú tanulás.

A STEM arra ösztönzi a gyerekeket, hogy bátran kísérletezzenek, ne féljenek hibázni, saját tapasztalatokból tanuljanak a helyes eredmények felismerésének érdekében. A kísérletezés felébreszti a gyerekek természetes kíváncsiságát, szórakoztatóvá teszi a tanulási folyamatot. A gyakorlati, aktív tanulás segíti a diákokat, hogy könnyebben megértsék az iskolában tanult fogalmakat. Felismerik, hogy a tanult ismeretek hogyan kapcsolódnak a világhoz, és hogyan tudják majd azokat alkalmazni a mindennapi problémák megoldása során.

Mikortól lehet alkalmazni?

A STEM oktatást érdemes már óvodai szinten elkezdeni. A modell ilyen életkorban történő bevezetésének célja az, hogy felkészítse a gyermekeket arra, hogy életük későbbi szakaszában megértsék a bonyolultabb fogalmakat is. A gyerekek természetükből adódóan kíváncsiak a világra, ráadásul ebben az életkorban képesek a leggyorsabban tanulni.

Miért működik a módszer?

 • A gyakorlati, aktív tanulás növeli a gyerekek tanulmányi sikereit. A természettudományos tárgyak az iskolai évek során egyre nehezebb, összetettebb fogalmakkal dolgoznak. A korai gyermekkorban elkezdett STEM oktatás segíti ezeknek a tantárgyaknak a későbbi elsajátítását.
 • Felkelti a gyerekek érdeklődését a STEM tudományok iránt.
 • Felkészíti a gyerekeket arra, hogy később megértsék a technológiai újításokat.
 • Olyan problémamegoldó készségek birtokába juttatja a diákokat, amelyek segítenek a jövőben a technikai problémák megoldásában.
 • A PriceWaterhouseCoopers (PwC) szerint a gyorsan változó munkaerőpiacon jelenleg a foglalkozások 75%-a igényel STEM készségeket, és ez az arány egyre növekedni fog a jövőben. Ha továbbra is a hagyományos oktatási módszerekre támaszkodunk, akkor a ma általános iskolába lépő gyermekek kétharmadának nem lesznek meg a szükséges készségei ahhoz, hogy az oktatásból kikerülve versenyképesek legyenek a munkaerő-piacon. Ezen a helyzeten tud javítani a STEM oktatási módszer!

Ezt a STEM módszerrel történő oktatást kínáljuk Dunaharaszti és környéke érdeklődő iskolásainak is 2021 őszétől, a Merlin Ház Akkreditált Kiváló Tehetségpont szervezésében, a „Jövőépítők” foglalkozásainak keretében.

Mit jelent tehát a „Jövőépítők” számára a STEM?

 • Szerethető
 • Természettudományok
 • Élmény-
 • Műhelye

Hogyan okosodunk?

 • Gondolatébresztő, témaindító izgalmas történetek
 • Témához kapcsolódó játékos kísérletezés, modellezés, építkezés
 • A mérési eredmények vizsgálata, adatok elemzése
 • Összegzés, következtetések levonása

Tervezett témáinkból:

 • vízszennyezés – baktériumok – járványterjedés (John Snow)
 • Galaxy Zoo online csillagászati program (Hanny van Arkel)
 • A kőpénztől az okos szerződésig (Yap szigete)
 • DNS adattárolás (Microsoft)
 • AlphaGo – mesterséges intelligencia (Lee Se-dol)