Bemutatkozás

A Merlin Ház közel hat éve szervez különböző képességfejlesztő és tehetséggondozó programokat, táborokat Dunaharasztin, Szigetszentmiklóson és Budapesten. A 2017-es évtől már a Magyar Tehetségsegítő Szövetség (MATEHETSZ) akkreditált, kiváló tehetségközpontjaként működik. Részt vett a MOBIDIK Utazó Digitális Iskola országos kísérletében, amely a Magyarországi Digitális Iskola részét is képezi. Társaságunk az országos tutori hálózat tagjaként közreműködik a “Tehetségek Magyarországa” EFOP projektben, és az európai tehetséghálózat munkájában is. A Dunaharaszti Város Önkormányzatával kötendő együttműködési megállapodás értelmében évente több alkalommal városi, térségi rendezvényeket szervez informatika, robotika és természettudományos témakörökben.

Az eddigi munkáinkra alapozva a közhasznú és az iskolán kívüli tevékenységek területén szeretnénk további eredményes munkát végezni. Ennek érdekében hoztuk létre a Merlin Ház Nonprofit Kft.-t (MERLIN Ház Képességfejlesztő és Tehetséggondozó Korlátolt Felelősségű Társaság). Az önkormányzatokkal és az országos tehetségsegítő hálózatokkal történő együttműködésre alapozva tervezzük, hogy a közeljövőben a közhasznú minősítést is megszerezzük a szervezetünk számára.

A társaságunk célja olyan, részben önszerveződő alkotóműhely(ek) létrehozása, ahol a fiatalok (9-18 éves korosztály) kiscsoportos foglalkozások keretein belül ismerkedhetnek meg a korszerű informatikai és természettudományos eszközökkel, eredményekkel. A játékos műhelyfoglalkozások során a résztvevők tudása elmélyül, képesek lesznek a tudományok közötti összefüggések felismerésére és az ismereteknek a gyakorlatban való hasznosítására is. Keressük azokat a sikeres hazai és nemzetközi projekteket, amelyekhez kapcsolódva a diákok kipróbálhatják a tudásukat, bővíthetik látókörüket, fejleszthetik a nyelvtudásukat. Arra törekszünk, hogy a foglalkozásainkat folyamatosan olyan fiatalok (jellemzően 16 évnél idősebb diákok) vezessék, akik korábban már a különböző tanulmányi versenyeken, vagy tudományos projektekben nyújtott teljesítményükkel bizonyították a rátermettségüket, szakértelműket. A tehetséges fiatalok kiválasztásában nagy segítséget jelent az is, hogy az Európai Tehetségsegítő Hálózat tagjaként folyamatosan kapcsolatban állunk a tehetséggondozás területén dolgozó szakemberekkel és a tehetséges diákokkal is. Természetesen a programjainkon résztvevő gyerekek közül is kikerülhetnek majd olyanok, akik később a Merlin Ház műhelyeiben fognak különböző foglalkozásokat vezetni. Ahhoz, hogy folyamatosan a legtehetségesebb diákokat tudjuk felkérni a mentori munkákra, egyrészt érdekes, motiváló feladatokat, másrészt a megfelelő elismerést is biztosítjuk számukra.

Nemes Péter
Eredetileg magyar – történelem – testnevelés szakos tanár, majd nevelésszociológiai, pedagógiai képzettséget szereztem. Közel két évtizedig HR igazgatóként dolgoztam. A SZOTA Bt. alapító tagja vagyok. A Bt. keretén belül humánpolitikai, szervezetfejlesztési, átalakítási, értékelési rendszerek kialakításával és alkalmazásával, valamint a személyes fejlődést segítő coaching illetve mentoring tevékenységre kaptam megbízást, amelyet a megbízó elismerésével láttam el.
Beosztás: ügyvezető igazgató
ifj. Nemes Péter
A szegedi egyetem elvégzése után okleveles vegyészként a Kémiai Kutatóközpontban fotokémiai kutatásokkal, majd a CNW Rendszerintegrációs Zrt.-nél irodai szoftverek fejlesztésével foglalkoztam. 2005-től a Szota Bt. -ben vállalkozóként, 2013-tól pedig ügyvezetőként dolgozom. A munkáim során tudásmenedzsment, E-learning rendszerek bevezetésével foglalkozó projektekben, számos gyermek- és felnőttoktatási tevékenységben vettem részt.
Beosztás: képviselő, támogató
Telefon: +36 20 973 0041
Email: peter.nemes.ifj@gmail.com
Báthori István
Informatikusként dolgozom saját cégeimben már több mint 20 éve. Jelenleg időm nagy részét iskolák rendszereivel töltöm, mellette tehetséges gyerekekkel foglalkozok 3D tervezés és nyomtatás, programozás területén.
Beosztás: oktatás, szervezés
Deli Levente
Biológusként végeztem a debreceni egyetemen, majd először az MTA KOKI-nál, jelenleg pedig a Richter Gedeon Nyrt.-nél az idegtudományok területén végzek kutatásokat. A kutatói munkám mellett rendszeresen szervezek ifjúsági programokat, amelyeken a biológia tudományát érintő témákban is tartok beszámolókat, előadásokat.
Beosztás: képviselő, támogató
Raisz Olivér
A Budapesti Műszaki Egyetem elsőéves hallgatója vagyok mérnökinformatikus szakon, fő érdeklődési területeim a robotika és a programozás. A Merlin Házban 2018 óta tevékenykedem, ebben az évben indultam el először
saját csapatommal is a WRO nemzetközi robotprogramozó versenyen is.
Beosztás: segítő, oktató
Mertl Martin
A Ráckevei Ady Endre Gimnázium 12. osztályos tanulója vagyok. A Merlin Házban, mint RoboCoach, segítek a gyerekeknek a robotok építésében és programozásában. A jövőben is robotokkal szeretnék foglalkozni.
Beosztás: segítő, oktató
Mikó Eszter
2016-tól az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karának pszichológia szakos hallgatója vagyok. A jövőben az egészség- és a sportpszichológia területén szeretnék elhelyezkedni. A Merlin házban a gyermekprogramok, játékos sportprogramok szervezésével foglalkozom, valamint a marketing és reklámtevékenységeknek vagyok az egyik felelőse.
Beosztás: marketing ügyintéző, oktató