Személyre szabott, kiscsoportos képzések (2-3 diákra jut egy oktató).

Barátságos, korszerű oktató környezet (IKT eszközök, oktatást támogató játékok, modellek…).

Olyan feladatok, projektek alkalmazása, amelyek segítségével a diákok a csapatmunkához szükséges legfontosabb készségeket is megtanulhatják.

A játszva tanuláson alapuló új módszerek alkalmazása, az iskolai tananyag kiegészítéséhez, mélyebb megértéséhez.
A mindennapi életből vett gyakorlatok, problémák elemzése, megoldása.