A Merlin Ház főbb célkitűzései

A fiatalok természettudományos, informatikai és műszaki pályák iránti érdeklődésének felkeltése, fejlesztése, az ehhez szükséges gondolkodásmód kialakítása, formálása. Az iskolai követelményeknek megfelelő tudás mellett a mindennapi életben is jól használható ismeretek, készségek és technikák megszerzése, kiegészítése. A természettudományok közötti kapcsolatok bemutatása, annak érdekében, hogy a diákok felismerhessék az alapvető összefüggéseket, és ezeket a gyakorlatban is tudják alkalmazni. A játékos oktatásban (gamifikáció) rejlő lehetőségek hatékonyabb kihasználása, annak érdekében, hogy a fiatalok szívesen, szórakoztató és kreatív módon sajátítsák el a szükséges ismereteket. A tanulók legfőbb erősségeinek, képességeinek felismerése, fejlesztése, formálása. Az iskolai tanulmányi hátrányok lehetséges felszámolása, a tanulmányi eredmények javítása, a továbbtanulásra, felvételire való felkészítés támogatása.