HOGYAN IS FOGUNK EGYÜTT DOLGOZNI?

Az írásbeli előkészítés nálunk nem pusztán a felső tagozatos tananyag átismétlését jelenti. A megelőző évek konkrét központi felvételi típusfeladataiból kiindulva gyakoroljuk be a sikeres felvételihez szükséges írásbeli készségeket, egyfajta megoldási rutint alakítunk ki. Figyelünk a megfelelő munkatempó és az időbeosztás fontosságára is.

A sikeres tanuláshoz tanulás-módszertani „trükköket” vetünk be.

 • A heti 1 x 90 perces jelenléti foglalkozásokon a felvételi típusfeladatok megoldási sémáit
  gyakoroljuk be.
 • A logika, a kreativitás és az önálló gondolkodás fejlesztésével felkészülünk az esetleges
  ismeretlen feladattípusokra is.
 • A hétvégi online tanári előadások során a felvételi feladatokhoz szükséges elméleti ismeretek ismétlő rendszerezése történik. Ehhez a segédanyagokat digitálisan és sok
  esetben nyomtatva is megkapják a tanulók. Ez az elméleti fogódzó a gimnáziumi évek alatt is nagy hasznukra lesz!
 • A megbeszélt elméleti anyagrészek otthoni gyakorlására digitális feladatok (pl. Redmenta, LearningApps, WordWall) linkjeit ajánljuk nekik.
 • Az elméleti előadás kapcsán felmerülő kérdések, nehézségek megbeszélésére a következő jelenléti óra elején adunk lehetőséget.