Középiskolai felvételire, érettségire való felkészítés – pályaorientáció

Dunaharaszti és immár a térség egyik legsikeresebb felvételi előkészítő kurzusa 2023 őszétől is várja a gimnáziumba készülőket!

A Merlin Ház és az Exactus szakmai összefogásában, valamint a Helping Hand Oktatóközpont támogatásával ismét meghirdetjük intenzív, tehetséggondozó gimnáziumi felvételi előkészítő csoportjainkat magyar nyelv és irodalomból, valamint matematikából a 6 és 4 (4+1) évfolyamos gimnáziumba készülők számára.

A számok beszélnek! A nálunk felkészített diákok pontszámai:

 

A 2023-as eredmények

Ha tetszik, ha nem ...

… a jelenlegi felvételi rendszer igenis szelektál: az ERŐS gimnáziumokba való bekerüléshez (általában 40 pont körüli/feletti) felvételit kell írni, hisz egyre nagyobb a túljelentkezés.

A JÓ gimnázium mindig a LEGJOBB tanulókat szeretné magának kiválasztani.

Az általános iskolai felvételi előkészítés ehhez általában már nem elegendő.

A gimnáziumok saját előkészítőire (már ha indulnak …) mindig nehéz bejutni. Ha sikerül is, kérdéses, hogy 20-30 gyerekkel mennyire hatékony az előkészítés. Ráadásul a tanuló hétvégéinek nagy része erre megy majd el …

De mi itt vagyunk helyben, Dunaharasztiban!

A sokoldalú felkészülést a 6. és a 8. évfolyamosokkal az adott tanév szeptemberének elején kezdjük meg. A hetedikesek számára a felvételik után, februártól indítunk csoportokat.

Az egységes központi írásbeli felvételi feladatsora, követelményrendszere minden gimnáziumban UGYANAZ!

AKKOR MÉGIS MIÉRT OLYAN NEHÉZ IGAZÁN JÓL MEGÍRNI?

Feladatok

Mert a feladatok nagy része más jellegű, mint amit a gyerekek az iskolában megszoktak: kreatívabbak, komplexebbek; gyors, önálló és logikus gondolkodást követelnek.

Vizsga helyzet

Mert a vizsgahelyzet új, a környezet idegen.

Teljesítés

Mert hatalmas lesz a pszichés nyomás a gyerekeken: OTT és AKKOR, tantárgyanként mindössze 45 perc alatt kell jól teljesíteni a sikeres felvételihez, ismétlési lehetőség nincs!

Milyen nálunk a gimnáziumi felvételire való előkészítés?

MERLIN HÁZ

INTENZÍV

 • Kis létszámú (max. 6-7 fős) csoportban oktatunk, garantáltan egyéni odafigyeléssel.
 • Tantárgyanként (magyar és matematika) a heti 1 x 90 perces jelenléti foglalkozást 30-45
  percben egy hétvégi online elméleti előadás egészíti ki.
 • A tanfolyami anyag gyakorlására otthon, önállóan elvégzendő (papír alapú és digitális)
  feladatokat adunk.
 • Próbateszteket is írunk több alkalommal a tanfolyam során (ezek általában nem csupán
  valamelyik év teljes írásbeli feladatsorát jelentik).
 • Az őszi és téli szünetben igény szerint egyeztetve több alkalommal is kínálunk gyakorlási
  lehetőséget.
 • A felvételi előtti héten komplex írásbeli vizsga-szimulációs lehetőséget is biztosítunk
  (magyar és matematika, 2 x 45 perc, ahogy “élesben” is lesz).
MERLIN HÁZ

SZAKMAI ALAPOKON NYUGVÓ

 • Tapasztalt, középiskolai oktatásban és tehetségfejlesztésben is jártas pedagógusok vezetik.
 • Olyan készségeket fejlesztünk a felvételi, sőt a majdani érettségi követelmények
  ismeretében (pl. logika, problémamegoldás, véleményalkotás, kreativitás, szövegértés-szövegalkotás, szókincsgazdagság, írásbeli-szóbeli kifejezőkészség, tanulási stratégiák), melyek a magyar nyelv és irodalom és matematika tantárgyakon túlmutatva a teljes további tanulmányi útjukon is a sikeres haladás alapfeltételét jelentik majd.
MERLIN HÁZ

KORSZERŰ

 • Sikeres, tanulás-módszertanilag is megalapozott pedagógiai módszerekkel dolgozunk: a sokoldalú szemléltetés, a digitális tanulás-segítés, a gyakorlat- és feladat-orientáltsá jellemzi a munkánkat.
 • A digitális pedagógia eszköztárát is felhasználjuk sok játékos, versenyeztető jellegű feladattal, melyhez a tanulóknak okostelefonra lesz szükségük a jelenléti órákon (ehhez a teremben ingyen wifit biztosítunk).
 • Hiányzás esetén igény szerint online csatlakozási lehetőséget biztosítunk az órához.
 • A napi szintű kapcsolattartás a szülőkkel és a tanulókkal digitális csatornákon keresztül történik (Messenger, Google Classroom).
 • A hétvégi elméleti előadásokhoz a Google Meet platformot használunk.
 • A tanulók teljesítményéről, haladásáról folyamatos visszajelzést adunk.